ماشين حفاري چرخ لاستيكي مدل فارس 115- آر

 

ماشين حفاري چرخ لاستيكي مدل (FARS115- R) تحت ليسانس كارخانجات كامپر هلمن انگلستان در ايران توليد ميگردد . عمليات حفاري با اين دستگاه توسط يك نفر اپراتور امكان پذير ميباشد .

بیشتر بخوانید

ماشين حفاري چرخ لاستيكي مدل فارس 115- ئي آر

 

ماشين حفاري چرخ لاستيكي مدل (FARS115- ER) تحت ليسانس كارخانجات كامپر هلمن انگلستان در ايران توليد ميگردد . عمليات حفاري با اين دستگاه توسط يك نفر اپراتور امكان پذير ميباشد .

 

بیشتر بخوانید

جستجو

دسترسی سریع