موتور بنزینی کاوازاکی

موتور تک سیلندر بنزینی کاوازاکی  مدل FG230

بیشتر بخوانید

موتور بنزینی روبین

موتور تک سیلندر بنزینی روبین مدل ex27

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 300-10

کمپرسور پرتابل  دیزلی منصوبه  برروی شاسی چرخدار ساخت انگلستان  و مجهز به مالبند قابل تنظیم  با هوادهی  300 سی اف ام 

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 400-170

کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 400 سی اف ام

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 180-7

 کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 180 سی اف امبیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل معدنی مدل FR 750-150

کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 750 سی اف ام ( 21/2 مترمکعب دردقیقه )

بیشتر بخوانید

چکش حفاری DTH

کاتالوگ کلی چکش های DTH ساخت شرکت فارس ریگ

بیشتر بخوانید

چکش هیدرولیک دورانی مدل FR 19 RD

 این چکش بگونه ای طراحی و تولید گردیده که با توجه به وزن سبک آن


بیشتر بخوانید

- کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 900-125

کمپرسور پرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 900 سی اف ام

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 1100-100

کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 1100 سی اف ام ( 31/1 مترمکعب دردقیقه ) و فشار کاری 7 بار

بیشتر بخوانید
قبلی بعدی
بالا

جستجو

دسترسی سریع