کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 300-10

کمپرسور پرتابل  دیزلی منصوبه  برروی شاسی چرخدار ساخت انگلستان  و مجهز به مالبند قابل تنظیم  با هوادهی  300 سی اف ام 

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 400-170

کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 400 سی اف ام

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 180-7

 کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 180 سی اف ام



بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل معدنی مدل FR 750-150

کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 750 سی اف ام ( 21/2 مترمکعب دردقیقه )

بیشتر بخوانید

- کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 900-125

کمپرسور پرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 900 سی اف ام

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 1100-100

کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 1100 سی اف ام ( 31/1 مترمکعب دردقیقه ) و فشار کاری 7 بار

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 250-7

کمپرسور پرتابل  دیزلی منصوبه  برروی شاسی چرخدار و مجهز به مالبند قابل تنظیم  با هوادهی 260 سی اف ام مجهز به دو رادیاتور جدا از هم

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR 175-12

کمپرسورپرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی و قابل حمل با هلیکوپتر با هوادهی 180 سی اف ام

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل C50PH

 

کمپرسور پرتابل دیزلی قابل حمل با هلیکوپتر با میزان هوادهی 175 سی اف ام و فشار کاری 150 پی اس آی     

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل C50I

 

کمپرسور پرتابل دیزلی قابل حمل با هلیکوپتر با میزان هوادهی 175 سی اف ام و فشار کاری 8.5 بار   

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR600-170

 

کمپرسور پرتابل دیزلی منصوبه برروی شاسی با هوادهی 600 سی اف ام ( 17 مترمکعب در دقیقه ) و فشار کاری 12 بار مجهز به واحد هواساز ساخت کارخانه کامپر ( CompAir ) انگلستان

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل قابل حمل با نفر مدل FC-23

 

این مدل کمپرسور بگونه ای طراحی و تولید گردیده که بسهولت ظرف مدت 2 دقیقه به دو قطعه شامل بخش موتور و بخش هواساز ( کمپرسور ) تفکیک میگردد. .....

بیشتر بخوانید

کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR400-125G

 

 

 کمپرسور پرتابل دیزلی مدل FR400-125G  با ظرفیت هوادهی 400 سی اف ام مجهز به موتور دیزل چهار سیلندر دویتس ( DUETZ ) مدلBF4M1013EC ساخت آلمان  دارای ژنراتور با توان تولید برق 30 کا وا دو فاز و سه فاز

 



 

بیشتر بخوانید

جستجو

دسترسی سریع