اين دستگاه بگونه اي طراحي و توليد گرديده كه كليه سيستم هاي دستگاه شامل دوران سرمته و حركت بالا و پائين آمدن راد حفاري (FEED) و چکش دریفتر آن باسيستم هيدروليك عمل مينمايد .

بیشتر بخوانید